Видео категорија

Радови у категорији видео

Назив рада: 2020. година кроз протесте
Назив школе: Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"
Ид рада: 2574
Опис рада
566
Назив рада: Велике мале ствари
Назив школе: ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "Димитрије Давидовић"
Ид рада: 2535
Опис рада
15
Назив рада: Заштита животне средине
Назив школе: Гимназија,, Борислав Петров Браца"
Ид рада: 2525
Опис рада
117
Назив рада: (ДИС)ХАРМОНИЈА
Назив школе: Грађевинско-саобраћајна школа
Ид рада: 2742
Опис рада
13
Назив рада: Спринтом до даха
Назив школе: Ваљевска гимназија
Ид рада: 2473
Опис рада
8
Назив рада: 3 минута за нашу планету
Назив школе: Гимназија Плус
Ид рада: 2465
Опис рада
12

ТОП 5

Назив рада: Једнакост за све!
Назив школе: Гимназија Краљево
Ид рада: 2741
Опис рада
1050
Назив рада: 180 секунди
Назив школе: Гимназија "Борислав Петров Браца"
Ид рада: 2712
Опис рада
1009
Назив рада: Свет без дискриминације
Назив школе: Гимназија ''Бора Станковић''
Ид рада: 2717
Опис рада
875
Назив рада: Елегија природе
Назив школе: Гимназија ,,Бранко Радичевић"
Ид рада: 2437
Опис рада
692
Назив рада: 2020. година кроз протесте
Назив школе: Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"
Ид рада: 2574
Опис рада
566
en_USEnglish