EVROPSKI
DNEVNIK
Škole partneri

Elektro-saobraćajna tehnička škola "Nikola Tesla"

Elektro-saobraćajna tehnička škola „Nikola Tesla“ formirana je kao samostalna škola 1991. godine izdvajanjem iz Tehničkog školskog centra „14. oktobar“. U cilju šireg informisanja radnika, učenika i roditelja o radu i rezultatima kao i problemima u školi, TŠC je počeo sa izdavanjem školskog lista „Mladi radnik“. Godine 1977. osnovan je školski hor koji je postigao inzvanredne rezultate na svim rangovima takmičenja- od školskih do saveznih. Sa početkom školske 1988/89. godine uvedena su i dva odeljenja saobraćajne struke. Izdvajanjem ovog, saobraćajnog i elektrotehničkog područja 1991. godine nastala je današnja škola.