EVROPSKI
DNEVNIK
Škole partneri

Ekonomska škola "Đuka Dinić", Leskovac

Za područje rada ekonomija, pravo i administracija Ekonomska škola „Đuka Dinić“ je pripremala kadrove za obrazovne profile ekonomski, pravni, bankarski, finansijski tehničar, ranijih godina i izvršioce osnovnih ekonomskih poslova i poslovne sekretare. U ovoj školskoj godini Ekonomska škola će obrazovati sledeće profile: ekonomski tehničar, finansijski tehničar, pravni tehničar, poslovni i finansijski administrator.

Od svog postojanja škola beleži zapažene rezultate o čemu svedoče brojna priznanja na takmičenjima od opštinskog, republičkog do medjunarodnog nivoa.  O uspešnosti rada škole govore brojni primeri bivših učenika koji se danas nalaze na čelu mnogih privrednih organizacija i ustanova, a mnogi od njih su stigli i do titule doktora nauka.