EVROPSKI
DNEVNIK
Škole partneri

SREDNJA ŠKOLA „UŠĆE“, BEOGRAD

Srednja škola „Ušće“ u Beogradu deo je Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke u Beogradu (IOS), u čijem sastavu su i Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Osnovna škola „Kosta Vujić”, kao i Predškolska ustanova „Kosta Vujić”.

Škola je posvećena ideji da u nastavi bude angažovano nastavno osoblje koje ima značajno pedagoško iskustvo i licence, kao i permanentno obučavanje nastavnika/ca da odgovore na nove izazove u oblasti srednjeg obrazovanja. U obrazovnom procesu, pored nastavnika učestvuju i profesori/ke i asistenti/kinje sa fakulteta koji su u sastavu IOS-a, kao i drugi stručni saradnici/e.

Škola je tehnički opremljena i učenicima omogućava korišćenje informacionih tehnologija, laboratorija, kreativnih radionica, sudnica, virutelnih preduzeća i agencija, preduzetničkih radnji, advokatskih kancelarija i sl.