EVROPSKI
DNEVNIK
Škole partneri

TEHNIČKA ŠKOLA, DESPOTOVAC

Tehnička škola iz Despotovca postoji od 1968. godine.

U školskoj 2016/17 ima 16 odeljenja i 375 učenika. Školuje učenike u 4 područja rada i to Elektrotehnika, obrazovni profil elektrotehničar računara; Mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil automehaničar i metalostrugar; Trgovina ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil turistički tehničar, kuvar i konobar i Ekonomija pravo i administracija, obrazovni profil ekonomski tehničar.

Misija škole je profesionalno osposobljavanje učenika i učenica, razvijanje ljubavi prema radu i školi, drugarskog odnosa, solidarnosti, uvažavanja, takmičarskog duha, stvaranje dobre saradnje sa socijalnim partnerima i širenje kulture.

Moto škole je „Pustimo decu da misle“.