POZIV za podnošenje radova na konkursu projekta „Evropski dnevnik 2018/2019” je

ZATVOREN

Hvala svima koji su ukazali interesovanje i poslali svoje radove. Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu www.evropskidenvnik.rs.