najnovije: Novo izdanje

Prijava za pojedince

Ovde se prijavljuju individualni radovi u kategoriji literarnih, likovnih radova i foto reportaža i foto-radova.

Prijavi se ovde!

Prijava za timove

Ovde se prijavljuju timski radovi u kategoriji multimedijalne forme.

Prijavi se ovde!