EVROPSKI
DNEVNIK

Foto rad - „Ovo sam zaista ja“

Predstavljamo Vam prvonagrađeni rad u okviru foto kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Likovni rad - „Zašto se okreće na pogrešan način“

Predstavljamo Vam trećenagrađeni rad u okviru likovne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Likovni rad - „Potop“

Predstavljamo Vam drugonagrađeni rad u okviru likovne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Likovni rad - „Pridruženje“

Predstavljamo Vam prvonagrađeni rad u okviru likovne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Literarni rad - „Zagledana u svetlost evropskog obrazovanja“

Predstavljamo Vam trećenagrađeni rad u okviru literarne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Literarni rad - „Spratovi hotela Kolberg“

Predstavljamo Vam drugonagrađeni rad u okviru literarne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Literarni rad - „Dosta je”

Predstavljamo Vam prvonagrađeni rad u okviru literarne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Evropa

Reci, NE trpi!

Sloboda medijima

Klefiševa vila

Zagađenost

Past meets future