EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Literarni rad - „Spratovi hotela Kolberg“

Predstavljamo Vam drugonagrađeni rad u okviru literarne kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2018/2019.

Nagrađen je tim iz srednje škole „Miloje Vasić“ iz Velikog Gradišta u sastavu učenice Jovane Janković i mentora Gorana Mišića.

Prema rečima autorke: „Vodeći se teorijom američkog psihologa, Lorensa Kolberga, društvo je u ovom radu predstavljeno poput nesvakidašnjeg, šestrospratnog hotela. O nasilju nad LGBTI osobama, koje je veoma prisutno u društvu, se ne govori dovoljno. Ovim radom želim da iskoristim priliku i tu činjenicu promenim.”

Rad „Spratovi hotela Kolberg“ možete preuzeti OVDE.

Foto ilustracija je preuzeta sa sajta Pixabay.