EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Evropa

Rad se bavi kritičkim osvrtom na kurs evrposkog kontinenta. Prikazano je lice mlade žene koja je poderana na više mesta kroz koja se nazire lice starice.