EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Inverzna retrospekcija

Proces proširenja EU mi je poslužio da stvorim sukcesivne forme pomoću kojih sam kreirala stepenasti reljef. Pošto EU danas izgleda mnogo šire nego na početku reljef sam postavila u inverznom sledu. Sam izgled rada nije krajnje definisan jer taj proces proširenja još uvek nije okončan.