EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Da li je vreme zaista isteklo?

Da li je vreme zaista isteklo?

Rodna ravnopravnost ostaje tema kojoj se ne pridaje dovoljno značaja, dok rodno zasnovano nasilje u svakom obliku predstavlja kršenje ljudskih prava. Verujem da 2018. godina ima potencijal da poboljša položaj žena u društvu, te sam ovim radom htela da dam svoj doprinos toj temi.