najnovije: Novo izdanje

EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Da li je vreme zaista isteklo?

Da li je vreme zaista isteklo?

Rodna ravnopravnost ostaje tema kojoj se ne pridaje dovoljno značaja, dok rodno zasnovano nasilje u svakom obliku predstavlja kršenje ljudskih prava. Verujem da 2018. godina ima potencijal da poboljša položaj žena u društvu, te sam ovim radom htela da dam svoj doprinos toj temi.