EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Odgovorni prema budućnosti, kulturi i pozorištu koje nosi ime velikog pisca

Odgovorni prema budućnosti, kulturi i pozorištu koje nosi ime velikog pisca

Kroz novinarsku reportažu, bavimo se problemom izgorelog pozorišta u Vranju, pravimo paralelu između Vranja koje nam je Bora Stanković opisao u svojim delima i Vranja u kome mi živimo. Da li smo se dovoljno odužili Bori? Materijalno kulturno nasleđe imamo, a šta je sa nematerijalnim?