EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Sloboda medijima

Sloboda medijima

U medijima se izbegavaju teme koje se smatraju nepopularnim, a fokusiraju se na teme odobrene od vlasti. Zbog velike moći medija, vlada uvek pokušava da ima kontrolu nad njima i tako utiče na sadržaj koji primenjuju za sopstveni interes.