EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Zagađenost

Zagađenost

Zdravlje je čovekovo najveće bogatstvo, a zdravi smo ako nas okružuje priroda. Danas je zagađenost mnogo zastupljena, najviše čovekovom krivicom. Međutim, na ovim slikama vidimo kako priroda uvek pronađe svoj put!