EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Past meets future

Past meets future

Stop motion video sa ubačenim zvukom i animacijama koji za cilj ima da prikaže susret prošlosti i budućnosti, koji se zapravo dešava u sadašnjosti, koji se dešava u svakom trenutku, jer ljudi stvaraju inspirisani idejama budućnosti koristeći znanja iz prošlosti.