EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Na putu ka zvezdicama

Na putu ka zvezdicama

 Naš rad ima tri teme: obrazovanje, ekologiju i putovanja. Mi smo izložili šta nam se ne dopada u tim oblastima u našoj zemlji, a istovremeno, istražujući, predstavili smo primere dobre prakse u zemljama EU, ali i u Srbiji, za koje smatramo da bi trebalo da budu uzor celom svetu.