EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Gradina na Jelici

Naša ideja i vizija o očuvanju jednog od najstarijih nalazišta u Srbiji, Gradine na Jelici.
Rad sadrži slike postojećeg stanja, slike naših ideja kao i razloge zbog kojih to radimo i zbog čega bi i drugi trebali da nam se pridruže.