EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

Online časopis Palanačke gimnazije

Učenici i učenice Palanačke gimnazije u kampanju „Ako imaš šta da kaćeš – reci“ uključili su se sa idejom za pokretanje online časopisa koji će omogućiti da se ujedine sve sekcije u školi: likovna, foto i video sekcija, kao i informatička, jezičke sekcije, sociološka i filozofska sekcija. Oni su ovim projektom želeli da ukažu na položaj žena u medijima, pa je jedna od njihovih stalnih rubrika rodna ravnopravnost u medijima.