EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

„Prav(n)a strana“

„Prav(n)a strana“ je sajt koji su pokrenuli učenici i profesori Pravno – poslovne škole iz Beograda. Pokretanje sajta na kojem će učenici moći da se informišu o događajima u školi, uspesima učenika i učenica na takmičenjima i ostalim aktivnostima realizovano je u okviru kampanje o medijskoj pismenosti „Ako imaš šta da kažeš – reci“. Sajt služi i kao platforma najavljivanje događaja i pozivanje učenika i učenica da se uključe u školske aktivnosti.