EVROPSKI
DNEVNIK
Nagrađeni radovi

„Meda“

Portal pod nazivom „Meda“ rezultat je angažovanja učenika i učenica Medicinske škole „7. april” iz Novog Sada u kampanju o promociji medijske pismenosti. Portal je osmišljen kao svojevrsna platforma koje će pomoći u povezivanju učenika i učenica, profesora i profesorki sa događajima iz okoline. Neke od rubrika na portalu su Medicinska tračara, Šta je medicinski, Volimo sve što vole mladi.