EVROPSKI
DNEVNIK

Konkurs

 DESETI KONKURS „EVROPA I JA”

Nakon uspešno završenog devetog konkursa u okviru Evropskog dnevnika u prošloj školskoj godini, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji poziva vâs, srednjoškolce, da se prijavite na deseto, jubilarno takmičenje za kreativne i inovativne radove.

OVOGODIŠNJE TEME KONKURSA SU:
• EU i Srbija
• EU u tvom svakodnevnom životu
• Mitovi o EU
• Ljudska prava
• Životna sredina i klimatske promene
• Prevencija nasilja
• Evropa – ujedinjeni u raznolikosti

Radovi mogu biti individualni ili timski, u sledećim kategorijama:

 1. Foto-radovi (individualni);
 2. Predlog dizajna izdanja Dnevnika 2020/2021 – prednje i zadnje korice i dizajn prve stranice svih 10 poglavlja ovogodišnjeg izdanja (timski);
 3. Video-formati – dužine do tri minuta (timski);
 4. Strip/karikatura – format B2 (individualni);
 5. Multimedijalni format – izrada internet stranice ili mobilne aplikacije (timski) 

15 RADOVA ĆE BITI NAGRAĐENO

2020. POBEDNICI ĆE IĆI NA SEDMODNEVNO PUTOVANJE U JEDNU ZEMLJU ILI VIŠE ZEMALJA EU

PRAVILA ZA UČEŠĆE NA NAGRADNOM KONKURSU 2019/2020:

 • Na konkursu mogu učestvovati učenici prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola.
 • Iz iste škole moguće je učešće više timova (tri učenika po timu). Svaki tim mora imati svog mentora. Članovi tima ne smeju na bilo koji način biti deo nekog formalnog školskog udruženja ili školske sekcije.
 • Učenici koji su nagrađivani u prethodnim konkursima Evropskog dnevnika nemaju pravo da učestvuju na ovogodišnjem konkursu.
 • Škole koje su učestvovale u prethodnim ciklusima mogu prijaviti nove učesnike.
 • Mentor mora da bude nastavnik u školi.
 • Nastavnik može da bude mentor samo jednom timu.
 • Ukupno će biti nagrađeno 15 radova, po tri pobednika u svakoj kategoriji.
 • Minimalan broj radova u jednoj kategoriji je 10.
 • U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

POBEDNICI ĆE IMATI JEDINSTVENU PRILIKU DA U MAJU 2020. KRENU NA SEDMODNEVNO PUTOVANJE U JEDNU ZEMLJU ILI VIŠE ZEMALJA EU.

Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje. Svi radovi, osim onih u kategoriji Strip/karikatura, dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na adresu: evropskidnevnik@euinfo.rs.

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA JE 8. FEBRUAR 2020. GODINE.

Radovi u kategoriji Strip/karikatura, zajedno sa prijavnim formularom, šalju se poštom na adresu: EU info centar za konkurs „Evropski dnevnik 2019/2020”, Kralja Milana 7, 11000 Beograd.

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs, u kom je objašnjena i uloga mentora, možete pronaći na istom sajtu. Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a rezultati takmičenja će biti objavljeni u martu 2020. godine, na sajtu www.evropskidnevnik.rs. Samo nagrađeni učesnici biće obavešteni putem imejla.

SREĆNO SVIM UČESNICIMA!

EVALUACIJA RADOVA

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene kategorije u okviru kojih se podnose radovi, same teme konkursa, kao i uloga mentora/mentorke možete pronaći OVDE.

Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a rezultati takmičenja će biti objavljeni u martu mesecu 2020. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Nagrađene radove sa prethodnih konkursa u okviru projekta Evropski dnevnik možete pogledati na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Sve upite u vezi sa konkursom pošaljite pisanim putem na mail adresu evropskidnevnik@euinfo.rs.