Назив рада: Животна средина и климатске промене
Назив школе: Ваљевска гимназија
Ид рада: 2230

Oпис рада

Избор моје теме је „Животна средина и климатске промене“. Рад се састоји из три дела 1. Уводни део који се односи на глобалне проблеме, посебну пажњу посветила сам плановима и улагањима ЕУ у решавању ових проблема у прошлости, садашњости и пре свега будућности 2. Негативан утицај глобалног загревања на ваздух, воду и земљиште мога града Ваљева. Слична проблематика је у већини градова Србије 3. Шта је решење тих проблема, по мом мишљењу, и досадашњим истраживањима. Доношење потребних прописа за спречавање загађења ваздуха, воде и земље. Већа финансијска улагања за решавање овог проблема За све житеље планете неопходно је да дугорочно и планско развијају свест о основним карактеристикама животне средине, о односима у њој и према њој, као у предуслов човекове тежње за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације.

Животна средина и климатске промене
Животна средина и климатске промене

Подели

en_USEnglish