Назив рада: У ,,рат" без жртава
Назив школе: Ужичка гимназија
Ид рада: 2226

Oпис рада

Обрађујем тему ,,Људска права" у раду са насловом ,,У ,,рат" без жртава". У уводном делу рада изложена је дефиниција људских права и укратко представљена њихова груписаност у зависности од области проучавања. Разлог избора ове теме јесте што сматрам да је и за најмањи персонални и друштвени напредак неопходна ментална стабилност, на коју задовољеност наших права знатно утиче. Кроз личне ставове и размишљањем о друштвеним стањима, постављам себи питање да ли су права заиста задовољена. Стављам фокус на сузбијање вршњачког насиља . Циљ текста је да подсетим себе и да можда, допрем до других са жељом да борбу за туђа и своја права уврстимо у свакодневност.

У ,,рат
У ,,рат

Подели

en_USEnglish