Назив рада: Унутар отпада
Назив школе: Гимназија Пирот
Ид рада: 2432

Oпис рада

Циљ овог кратког филма је да подстакне јак осећај одговорности према начину на који загађујемо планету. Иако можда не размишљамо свакодневно о ђубрету које остављамо иза себе, после гледања овог филма биће свима јасно колико свакодневним лошим одлукама повређујемо свој екосистем и штетимо планети. Филм јасно поручује да ако не дође до мењања наших навика о отклањању отпада, створићемо еколошку катастрофу таквих размера, да нам неће бити повратка. Већина људи наивно живи у илузији да отпад магично нестаје чим га се решимо у контејнеру, али то је далеко од истине. Велика већина светског отпада заправо само бива премештена на друго место, а нажалост мала количина заправо бива рециклирана. Па тако отпад, тамо негде далеко од нас, налази свој пут преко земљишта и водоводних цеви поново до наших домова. У данашњем свету конзумеризма, створен је огроман проблем загађења који опасно прети будућности целе планете. Са друге стране, анимацијом исказујемо задовољство на оствареној сарадњи Србије са ЕУ у пољу заштите животне средине. Загађивање је еволуирало са напретком цивилизације од минималног загађивања ваздуха (прва сагоревања – пожари), воде и земљишта до данашњег радиоактивног загађења (нуклеарне пробе, акциденти у нуклеарним централама, употреба недозвољених борбених средстава у војним интервенцијама) и загађења опасним отровним супстанцама из разних делатности. Главни извори загађења ваздуха у Србији су енергетски сектор (посебно термоелектране Обреновац, Лазаревац, Костолац, Косово), транспортни сектор (моторна горива и разна индустријска постројења, рударски басен Бор. Други извори загађења ваздуха су рафинерије нафте лоциране у Панчеву и Новом Саду, производња цемента (Поповац, Косјерић и Беочин), металуршки комбинати лоцирани у Панчеву и Смедереву, хемијска индустрија у Суботици, Прахову, Баричу, Крушевцу. Узроци загађења су: застарела опрема, непречишћавање гасова из димњака или слаба ефикасност филтера, лош квалитет сировина и ниска енергетска ефикасност, као и неадекватно функционисање и одржавање постојећих постројења. Међу најзагађенијим градовима у Србији издвајају се Панчево и Бор (који због присуства СО2, Pb и Cu и других полутаната називају и „мртвим“ градом). Загађујуће материје које доспевају у ваздух-атмосферу су различите по саставу, потичу од различитих извора и имају различито дејство на живе организме. По својим карактеристикама издвајају се следеће загађујуће материје ваздуха: оксиди сумпора (СО2, СО3), оксиди азота (NОx), угљеникови оксиди , хлороводонична киселина , олово и жива. У Србији аерозагађење је последица емисије СО2 из застарелих индустријских и термоенергетских постројења у која нису уграђени системи за одсумпоравање димних гасова. Могло би се рећи да је овај документарац врхунац нашег залагања за ширење еколошке свести. Такође, овај филм представља покушај да се бар мало сагледа општа слика здравља наше планете.

Гласај

83

Подели

en_USEnglish