Назив рада: Животна средина у инфографици
Назив школе: Техничка школа
Ид рада: 2747

Oпис рада

Изабрана тема конкурса је Животна средина и климатске промене. Начин на који смо је реализовали је израда сајта Животна средина у инфографици, где смо презентовали наше инфографике на ову тему. Инфографике су у мултимедијалној форми: текст, слика, анимација и графикони. Све инфографике су искључиво наша ауторска дела и урађена су у веб алату Канва јер он има опцију која омогућава тимски рад. Сваки ученик је при изради инфографике позивао и остале чланове тима, као и ментора, у свој Канва тим, па је израда инфографике била сарадничког типа. Информације које смо узимали за инфографике су већим делом узете из Европског дневника 2020/2021. Желели смо да покажемо које се вредности ЕУ везане за ову тему могу применити у нашој средини, такође и какво је наше тренутно стање по том питању. Изабрали смо израду инфографика јер се на тај начин развијају све кључне вештине и компетенције које је ЕУ као и наше образовање препоручило. То су: употреба ИКТ (користили смо веб алат Канва као и израда сајта у Вордпресу); рад са подацима и информацијама (поред текстуалних информација приказани су и графикони са подацима); сарадња (облик рада је све време био тимски); одговоран однос према здрављу и околини (све теме инфографика се односе на заштиту животне средине и здравог живота); естетичка компетенција (све инфографике изгледају веома лепо са прикладним графичким и гиф елементима како би заинтересовале читаоца); предузетништво и иницијативност (ученици су сами бирали теме за инфографике, тражили информације и податке); комуникација (рад се одвијао преко интернета , и преко вајбер групе); управљање учењем (ученици су научили како да од мноштва информација извуку оне кључне и да их презентују на креативан начин).

Животна средина у инфографици
Животна средина у инфографици

Подели

en_USEnglish