Правила и услови конкурса

Untitled-5

Услови конкурса

НАГРАДНИ КОНКУРС „ЕВРОПА И ЈА“

У ОКВИРУ ЕВРОПСКОГ ДНЕВНИКА 2020/2021

Правила наградног конкурса „Европа и ја“

Након успешно завршеног десетог конкурса у оквиру Европског дневника у прошлој школској години, Делегација Европске уније у Републици Србији позива средњошколце, да се пријаве на једанаесто такмичење за креативне и иновативне радове у оквиру једанаестог издања публикације “Европски дневник”.

Општи подаци

Организатор конкурса је Делегација Европске уније у Србији, Владимира Поповића 40/V, 11000 Београд (у даљем тексту: „Организатор“), која овим путем утврђује следећа правила наградног конкурса “Европа  и ја” у оквиру једанаестог издања публикације „Европски дневник” (у даљем тексту: “Конкурс“),

Конкурс “Европа и ја” (у даљем тексту: Конкурс) почиње на дан објављивања, а пријаве се могу слати до 15.02.2021. године у 23:59 ч, гласање траје до 05.03.2021. године у 23:59 ч, а проглашење награђених радова и победника одржаће се најкасније до 15.03.2021. године до 17ч.

Учешће на Конкурсу се реализује на веб платформи: https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html, бесплатно је и добровољно, а Организатор је и власник ове веб платформе.

Учесници пријављују своје радове попуњавањем пријавног формулара на  веб платформи: https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html, којом приликом региструју своје име и презиме и е-маил адресу. Лични подаци које оставе приликом регистрације, обрађиваће се у складу са правилима овог Конкурса, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Пријаве на Конкурс могу се поднети само путем налога регистрованих на веб платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html како је горе описано. 

Регистрацијом учесника на веб платформи и слањем пријаве у складу са Правилима наградног конкурса „Европа и ја“(у даљем тексту: “Правила“), сматра се да је:

 • Учесник Наградног конкурса ученик од I до III разреда средње школе
 • Учесник прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Правила;
 • Учесник, уколико је малолетно лице, прибавио/ла пристанак родитеља/старатеља да достави и објави своје личне податке Организатору и свим посетиоцима веб платформе ради реализације Наградног конкурса, као и да га Организатор у случају освајања награде на Наградном конкурсу може контактирати у циљу додељивања награде;
 • Учесник дао/ла пристанак да се његови/њени лични подаци обрађују, у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ КОНКУРСУ « ЕВРОПА И ЈА » :

Овим путем утврђују се следећа правила за учешће на Конкурсу:

 • на Конкурсу могу учествовати ученици првог, другог и трећег разреда средњих школа;
 • из исте школе могуће је учешће више ученика (индивидуалне категорије) и тимова (три ученика по тиму);
 • ученик или тим мора имати свог ментора;
 • ученици и чланови тима не смеју на било који начин бити део неког формалног школског удружења или школске секције;
 • радови треба да буду креирани за учешће на овом конкурсу што значи да до ове прилике нису објављивани нити предати за учешће на другом конкурсу ;
 • радови морају бити ауторски, а у случају коришћења било каквог садржаја који није ауторске природе потребно је навести изворе и пратећу информацију да нису нарушена ничија ауторска права ;
 • ученици који су награђивани у претходним конкурсима Европског дневника немају правода учествују на овогодишњем конкурсу;
 • школе које су учествовале у претходним циклусима конкурса Европског дневника могу пријавити нове учеснике;
 • учесници који су учествовали у претходним конкурсима, а нису добили награду, имају право учешћа и на овом конкурсу.
 • ментор мора да буде наставник у истој средњој школи из које је тим, односно ученик кога менторише;
 • један наставник може да буде ментор само једном тиму и/или ученику у свакој од категорија;
 • један учесник Конкурса (ученик или тим)може да пошаље само једну пријаву на Конкурс без обзира на категорију;
 • Укупно ће бити награђено 15 радова, по три победника у свакој од категорија.
 • Минималан број радова у једној категорији је 10.
 • У случају недовољног броја пријављених радова у једној категорији, Организатор задржава право да додели више награда у другој категорији.

Категорије у којима се учесници Конкурса такмиче су:

 • Фото радови (у овој категорији могу учествовати само ученици индивидуално не и тимови);
 • Блог текст (у овој категорији могу учествовати само ученици индивидуално не и тимови);
 • Видео формати – кратак видео до 3мин. или анимација у mp4 формату (у овој категорији могу учествовати само тимови, не и ученици индивидуално);
 • Стрип/карикатура у форматима JPG, PNG, PDF (у овој категорији могу учествовати само ученици индивидуално не и тимови);
 • Мултимедијални формат – израда интернет сајта или мобилне апликације (у овој категорији могу учествовати само тимови, не и ученици индивидуално);

Фото радови представљају све видове фотографске уметности и подносе се индивидуално уплоадовањем фотографије на платформу и у формату (JPG, PNG) како је предвиђено Правилима.

Радови у категорији Блог представљају текстове са фотографијама и осталом опремом на посебној страници на неком од Блог провајдера. Радови се подносе индивидуално остављањем линка ка блогу.

Радови у категорији мултимедија (видео-формат) подносе се тимски. Снимци могу бити новинарски, уметнички, документаристички или игране драматизације у максималном трајању до 3 минута уплоадовањем на платформу у mp4 формату.

Радови у категорији стрип/карикатура подносе се индивидуално, у формату назнаценом у Правилима (JPG, PNG, PDF) у пријавном формулару на платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html.

Радови у категорији Израда интернет странице или мобилне апликације се подносе искључиво тимски остављањем линка ка интернет страници у пријавном формулару на овој платформи.

Учесници Конкурса су сагласни да Организатор стекне сва имовинска права интелектуалне својине на све предате пријаве и материјале, односно на све радове као и да од истих изради промотивне материјале без додатних надокнада ауторима пријава, материјала и/или радова без временског ограничења.

Сви учесници пристају да Организатору оставе своје личне податке (име и презиме и е-маил адреса, број мобилног телефона) искључиво у сврху контактирања ради верификације испуњености услова, објављивања имена на ЕУ у Србији Facebook и Instagram страницама и веб страници Организатора уколико је учесник освојио награду или обавештења у току конкурса;

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА ЈЕ 15. ФЕБРУАР 2021. године до 23:59 ч и радови пријављени након истека наведеног рока неће бити узети у разматрање.

ОВОГОДИШЊЕ ТЕМЕ КОНКУРСА СУ

 • ЕУ и Србија
 • ЕУ у твом свакодневном животу
 • Митови о ЕУ
 • Људска права
 • Животна средина и климатске промене

ПРИЈАВА

Сваки Учесник конкурса млађи од 18 година МОРА ДА УПЛОАД-ује (ПОСТАВИ) и Сагласност родитеља/старатеља за учествовање на овом Конкурсу, у противном пријава ће бити непотпуна и неће ући у разматрање. Код пријавних формулара можете скинути шаблон за Сагласност родитеља који можете попунити и уплоадовати га на платформу.

Организатор ће прихватити само пријаве који су у складу са задатим темама и који поштују позитивне вредности које промовише Европска унија. Организатор има право да при реализацији овог Конкурса не прихвати радове које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости и које нису у складу са интерном политиком промовисања ове акције – довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију, итд.). Организатор задржава право да блокира приступ страници свим корисницима за које сматра да нарушавају услове који су дефинисани у овим Правилима, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулације IP адресама.

Организатор задржава право да тражи проверу испуњености ових услова и да у складу са тим не дозволи објављивање послатих пријава.

МЕХАНИЗАМ НАГРАЂИВАЊА И НАГРАДЕ

У оквиру сваке наведене категорије учесници Конкурса који пошаљу пријаву којом номинују свој рад, а која буде одобрена од стране администратора и приказана на веб платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html улазе у конкуренцију за награду.

Током читавог трајања конкурса сви посетиоци њеб платформе https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html имаће могућност лајковања (свиђања) пријављених радова учесника Конкурса. Учесници Конкурса имају право лајковања (свиђања) својих и радова и радова других учесника. 

Пријаве се могу слати до 15.02.2021. године до 23:59 ч, а гласање траје до 05.03.2021. до 23:59 ч.

У резултатима конкурса 50% оцене чине гласови публике (лајкови на платформи), док ће 50% оцене бити одлука стручног жирија кога ће именовати Организатор.

Награде добијају аутори 15 најбоље оцењених радова, по три из сваке категорије.

Листа награђених радова и њихових аутора биће објављена на ЕУ у Србији Facebook страници и на веб палтформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html до 15.03.2021. године до 17 ч.

Победници Конкурса биће награђени путовањем у једну или више земаља Европске уније у мају 2021. уколико епидемиолошка ситуација то буде дозваљала и у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја о екскурзијама. У случају немогућности да се путовање спроведе, добитницима ће бити додељени ваучери, и то: за I место износ од 500 ЕУР у динарској против вредности, за II место 350 ЕУР, и за III место 150 ЕУР

Организатори Конкурса задржавају право да блокирају приступ страници свим корисницима за које сматрају да нарушавају услове који су дефинисани овим Правилима, као и право да техничка служба блокира сваки вид манипулација IP адресама и дуплирањем Facebook налога који приступају апликацији са истих IP адреса.

По завршетку конкурса Организатор ће е-маилом контактирати учеснике – победнике конкурса у вези са наградама.

УЛОГА МЕНТОРА И МЕНТОРСКИ ОДНОС

Правилима Конкурса је дефинисано да сваки рад, било да се подноси индивидуално или тимски, требало би да буде дело ученика и/или ученица рађено под надзором ментора односно менторке.

Ментор је наставник/наставница из исте средње школе као и ученик/ученица односно тим који подноси рад.

Слањем пријаве на Конкурс сваки од учесника, односно њихових ментора гарантује да је рад, односно материјал који је пријављен оригиналан, као и да уколико пријављени рад садржи било каква права интелектуалне својине трећих лица, да су таква права интелектуалне својине регулисана са трећим лицима, ауторима, односно имаоцима ауторских права (имовинских и морални) на таквим делима. Ради избегавања сваке сумње Организатор не сноси никакву одговорност у случају кршења било којих права интеклектуалне својине трећих лица садржаних или угрожених радовима, односно материјалима који су пријављени за учешће на Конкурсу.

Најважније активности ментора јесу подршка – давање подстрека и охрабрења, учење/развој – давање савета како да се дође до нових знања и вештина и учење од ученика/ученице о ставовима млађе генерације, као и критичко промишљање – навођење ученика/ученице да се креативно изрази кроз критичко промишљање теме којом се бави рад.

ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИМА

Лични подаци (име и презиме, емаил адреса, број мобилног телефона) које Учесници учине доступним Организатору приликом слања пријаве и претходне обавезне регистрације на веб платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html (приликом попуњавања пријаве) биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца.

Ваши Лични подаци (име и презиме, емаил адреса, број мобилног телефона) ће се обрађивати и користити искључиво за следеће сврхе:

 • подношење пријаве и учествовања на Наградном конкурсу (име и презиме и емаил адреса, број мобилног телефона);
 • успостављања контакта са Организатором у вези са Наградним конкурсом (путем емаил-а или телефона);
 • реализације Конкурса односно доделе награда (име и презиме, емаил адреса, број телефона);
 • евентуално за промоцију, рекламирање Наградног конкурса и објављивање на друштвеним мрежама и медијима (нарочито личне податке аутора награђених радова).

Подношењем пријаве (попуњавањем формулара запријаву рада) и Вашом претходном регистрацијом на веб платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html сматраће се да сте дали пристанак Организатору на обраду Ваших личних података за наведене сврхе. Пристанак можете у сваком тренутку опозвати, слањем захтева на емаил адресу: info@euinfo.rs. Молимо Вас да имате у виду да, у случају опозива пристанка пре додељивања награда, Организатор неће бити у могућности да Вам достави награду.

Лични подаци ће се чувати у базама Организатора докле год не преузмете награду и не опозовете свој пристанак.

У сваком тренутку, Ви имате следећа права: 1) на приступ личним подацима, 2) на исправку личних података, 3) на брисање личних података и/или 4) на опозив пристанка у било које време.

Поред тога, можете остварити следећа права: 1) право на ограничење обраде података, 2) право на приговор на обраду, 3) право на преносивост података, и 4) право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Своја права можете остварити слањем захтева на емаил адресу:  info@euinfo.rs

Учесници који освоје награде су дужни да приликом преузимања награде доставе и писану изјаву да је сагласан/а са прикупљањем његових/њених личних података у складу са Законом о заштити података о личности и овим Правилима. У супротном, награда неће бити додељена.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Организатор обавештава све учеснике на овом Конкурсу да исти има искључиво едукативни карактер, да се учешће ни на који начин и ни под којим условима, посредно или непосредно не наплаћује, нити је учествовање на Конкурсу условљено било каквим материјалним давањем или чинидбом од стране особе која на конкурсу учествује.

Ставови аутора креативних радова на Конкурсу не представљају нужно ставове Европске уније.

Да бисте учествовали у Конкурсу потребно је да претходно прихватите ова Правила Конкурса. Молимо да пажљиво прочитате ова Правила пре него што узмете учешће.

Пријавом за учествовање на овом Конкурсу сматра се да је сваки учесник прочитао/ла ове услове, да их је разумео у целости и дао сагласност за следеће:

– Као лице које је млађе од 18, а уз писмену сагласност родитеља/стратеља коју је доставио/ла у пријави, сагласан/а је са давањем својих личних података.

– да материјал настао током реализације овог Конкурса је ауторско дело учесника и искључиво израђено у сврху учешћана овом наградном конкурсу, да не крши туђа ауторска права и да могу да се користе без накнаде на веб платформи https://www.evropskidnevnik.rs/konkurs.html чији је власник Организатор, као и да се користе у друге маркетиншке сврхе и на другим каналима комуникације Организатора (Facebook, Instagram, и др.), а све у вези са овим Конкурсом и временски неограничено.

– да се лични подаци учесника конкурса као што је име, презиме и е-маил адреса, број телефона прикупљају искључиво због идентификације добитника награде.

– да се учесници конкурса контактирају од стране Организатора у вези са овим конкурсом.

– да су упознати са правом Организатора да при реализацији овог Конкурса не прихвати или уклони све текстове, фотографије и друге материјале које по свом нахођењу сматра неприхватљивим, због тога што нису у складу са прописима или нису у складу са позитивним вредностима које Организатор промовише (биће уклоњене поруке које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица, позивањем на насиље, националну, верску, расну или било коју другу врсту нетрпељивости, довођење Организатора или ове акције у лошу конотацију, итд.). 

– да Организатор не сноси одговорност у случају злоупотребе материјала (текстова, фотографија, и др.) као и да Организатор није одговоран за штету која може настати услед (зло)употребе података које остављам овим путем.

СРЕЋНО СВИМ УЧЕСНИЦИМА!

У Београду, 16.11.2020. године

ОРГАНИЗАТОР:

Делегација Европске уније у Србији

en_USEnglish