EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija

Uputstvo

Nakon uspešno završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru „Evropskog dnevnika“ Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji vas poziva da se prijavite na novi nagradni konkurs za kreativne i inovativne radove! 


Pred vama se nalazi Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene teme konkursa, kategorije u okviru kojih se podnose radovi kao i uloga mentora na projektu.

Teme

Teme konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik 2018/2019“ i to:

• EU i ja;

• EU i Srbija;

• Čuvajmo našu životnu sredinu;

• Zdravi stilovi života;

• Aktivno građanstvo;

• Prevencija nasilja.

Evropski dnevnik je publikacija koja ima za cilj olakšano informisanje o EU, njenim vrednostima i mogućnostima koje vam pruža. Ovaj svojevrstan informativni vodič osim učenicima i učenicama može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Ovo je deveti put da je Evropski dnevnik objavljen u Srbiji, pod sloganom „Mudar izbor“.

Više o publikaciji možete pročitati OVDE.

 

Kategorije

Radovi se podnose u četiri kategorije:

  1. Literarni radovi;
  2. Likovni radovi;
  3. Foto reportaže ili foto-radovi;
  4. Multimedijalne forme.


Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Na konkurs se možete prijaviti individualno ili u timovima i to kao:

  • Pojedinačno sa radom u jednoj od predviđenih kategorija;
  • Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;
  • Srednja škola (kao celina ili njena foto ili audio-video sekcija).

Radovi se podnose isključivo individualno u kategorijama literarnih, likovnih i foto reportaža i foto-radova.
Radovi se podnose isključivo u timovima u kategorijami multimedijalnih formi.

Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana, nominuje troje predstavnika za nagradno putovanje.

Literarni pisani radovi su svi radovi koje učenik/učenica podnose individualno i predstavljaju bilo koju pisanu formu rada. Dakle, sastav, proza, poezija, slem poezija, vest, članak i slično.

Likovni radovi su svi radovi likovne forme koji se podnose individualno. Likovni radovi se, za razliku od ostalih radova koji se podnose isključivo u onlajn formi, podnose isključivo slanjem poštom na naznačenu adresu u pozivu konkursa.

Foto reportaže ili foto-radovi predstavljaju sve vidove foto radova koji se podnose individualno. Dakle, to može biti jedna fotografija, foto radovi ili pak foto reportaže sa propratnim tekstom.

Multimedijalne forme predstavljaju sve radove koji predstavljaju sve audio i video radove novinarske, umetničke, dokumentarističke, igrane dramatizacije u maksimalnom trajanju do 5 minuta, prezentacije (power point, emaze, prezi), sajtove, aplikacije, igrice, audio i video animacije ili kombinacije dve ili više od navedenih formi. Radovi u ovoj kategoriji se podnose isključivo timski.

Nagrađene radove na prethodnom konkursu u okviru projekta Evropski dnevnik možete pogledati OVDE.  

Uloga mentora i mentorski odnos

Propozicijama konkursa je definisano da svaki rad bilo da se podnosi individualno ili timski treba da bude delo kako učenika i/ili učenica tako i mentora odnosno mentorke.

Mentor je nastavnik/nastavnica iz iste srednje škole kao i učenik/učenica odnosno tim koji podnosi rad.

Odabrani mentor ima mogućnost da mentoriše više učenika ili timova u više kategorija.

Mentori će biti odgovorni za informacije navedene u radu. Na ovaj način se obezbeđuje da svaki učenik odnosno učenica dobije neophodnu podršku pri izradi rada.

Mentor treba da bude nezavisni savetnik i pomagač, da adekvatno usmeri mentija prilikom osmišljavanja i izrade rada i prenese odgovarajuća znanja koja su im neophodna kako bi ostvarili svoj potencijal i efikasno iskoristili svoja znanja i veštine. Sa druge strane, važno je da menti pre svega bude proaktivan. Menti bi trebalo da bude otvoren za sugestije mentora, da dobro sluša i razume i da onoliko koliko smatra da mu je to u interesu, postupa po savetima i sugestijama mentora.

Mentor ima priliku da podeli svoje znanje i iskustvo, ali i da stekne nova znanja od svog mentija o trendovima novih generacija. Time se postiže bolja i intenzivnija interakcija.

Saradnja mentorskih parova najbolje funkcioniše u atmosferi slobodnog i otvorenog izražavanja, a u zavisnosti od poklapanja ličnog senzibiliteta mentorskih parova slobodni su da svoju saradnju organizuju na način koji im zajednički odgovara.

Najvažnije aktivnosti mentora jesu podrška - davanje podstreka i ohrabrenja, učenje/razvoj – davanje saveta kako da se dođe do novih znanja i veština i učenje od mentija o stavovima mlađe generacije, kao i kritičko promišljanje - navođenje mentija da se kreativno izrazi kroz kritičko promišljanje teme kojom se bavi rad učenika ili učenice.

Karakteristike dobrog mentora su: posedovanje relevantnog iskustva, posvećenost mentorskom odnosu, zainteresovanost za mentija i želja da mu pomogne, pažljivo slušanje i razumevanje, efektivna komunikacija i davanje konstruktivne povratne informacije.

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na evropskidnevnik@euinfo.rs ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima OVDE.

Informacije i vesti u vezi sa EU možete pronaći na sajtu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs možete preuzeti OVDE.

GDE PROŠLOST SUSREĆE BUDUĆNOST – 2018. GODINA EVROPSKOG KULTURNOG NASLEĐA