EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

TEHNIČKA ŠKOLA „RADE METALAC”, LESKOVAC

U školskoj 2016/17. godini Tehnička škola „Rade Metalac” iz Leskovca ima 49 odeljenje sa oko 1250 učenika i učenica. Pored dugogodišnje tradicije u obrazovanju, škola poseduje i izuzetno stručni nastavni kadar kako za stručne tako i za opšteobrazovne predmete. Škola je opremljena savremenim radionicama, laboratorijama i kabinetima sa potrebnim zbirkama učila i nastavnim sredstvima.

U školskoj medijateci mogu se naći dela iz beletristike, posebno propisane lektire, ali i stručni časopisi. U okviru medijateke je i internet klub u kome učenici i učenice tokom celog dana mogu krstariti internetom. Poseduju i  bogatu zbirku đačkih radova. Tu su i mnogobrojini pehari, plakete, medalje i diplome sa takmičenja, susreta i festivala. Pored redovne nastave u školi postoji i veliki broj sekcija koje učenicima i učenicama pružaju dodatna znanja i interesovanja.