EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN”, NOVI SAD

Nakon proslave osamdesetogodišnjice postojanja postaje poznata pod nazivom Tehnička škola „Mileva Marić Ajnštajn“ koji nosi i danas, konačno sa četiri područja rada: građevinski i geodetski, tekstilni, drvoprerađivački i grafički.

Škola usmerava učenike i učenice na kreativan rad i održanje zanimanja koja su ključna za privredni razvoj zemlje kroz nastavu, sekcije i brojne aktivnosti kojima se priključuje dešavanjima u gradu i šire. Saradnik je brojnih manifestacija, učesnik na raznim takmičenjima na kojima postiže sa svojim učenicima i učenicama zavidne rezultate.