EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA „DR RADIVOJ UVALIĆ”, BAČKA PALANKA

Kako je vreme prolazilo, ime škole se menjalo, menjao se i njen opšti naziv. Radivoj Uvalić, jedan od osnivača Ekonomskog fakulteta u Beogradu i ambasador SFRJ u Indiji, svojim delom zaslužio je da škola ponese njegovo ime - Srednja stručna škola „ Dr Radivoj Uvalić” iz Bačke Palanke.

Sa potrebama društva i privrede, sa napretkom tehnologije, u školi su se vremenom, pored naziva, menjali i obrazovni smerovi.

A vreme je činilo da se pored imena smerova, naziva škole i njenih boravišta, smenjuju i ljudi. Direktori, profesori/ke, učenici/e. Od nekoliko hiljada učenika i učenica koji su kroz školu za ovih 60 godina prošli, ponosnu su kako na one koji su se u nju vratili kao profesori/ke, tako i na sve  koji su sa imenom škole u svojim svedočanstvima zakoračili raznim drugim stazama i proslavili se kao vrhunski naučni poslenici, privrednici, sportisti, umetnici, dobri i vredni radnici u poslu koji rade.