EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

PREHRAMBENO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, ČAČAK

Zgrada Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku je izgrađena 2006. godine. U školi se obrazuju učenici i učenice sledećih obrazovnih profila: ugostiteljstvo i turizam, hemija, nemetali i grafičarstvo i proizvodnja i prerada hrane.

Zgrada sadrži 13 klasičnih učionica, 4 informatička kabineta opremljena računarima novijeg tipa, kabinet za fizičku hemiju, grafičko oblikovanje, visoku štampu i ravnu štampu, 3 specijalizovana kabineta za prehrambenu tehnologiju, kabinet za mašine i aparate, laboratoriju za hemiju, fono laboratoriju, sportsku dvoranu, đački restoran, kabinet za usluživanje, kabinet za geografiju i turističku geografiju, biblioteku, medijateku, stomatološku ordinaciju, radionice za realizaciju praktične nastave.