EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

MEDICINSKA ŠKOLA, ČAČAK

Prvo školsko zvono u Medicinskoj školi u Čačku oglasilo se 1958. godine. Svih ovih godina Medicinska škola svoj uspeh meri uspehom svojih učenika. Sa različitih smerova (medicinska sestra/tehničar, farmaceutski tehničar, laboratorijski tehničar, ginekološko-akušerska sestra, medicinska sestra-vaspitač) učenici i učenice su u velikom broju nastavljali školovanje na fakultetima i višim školama.

Uspešno sarađuju sa srodnim ustanovama: Medicinskim centrom „Dr Dragiša Mišović”, Apotekarskom ustanovom Čačak, Zavodom za javno zdravlje, Crvenim krstom Srbije, Zavodom za transfuziju krvi, te Sportskim centrom „Mladost” i ostalim srednjim školama. Škola je za uspešnu saradnju dobila brojna priznanja.

Osnovna misija škole je profesionalno osposobljavanje budućih medicinskih radnika različitih profila, što se ostvaruje kroz kabinetsku nastavu, teorijski i praktičan rad, opremljenost savremenim nastavnim sredstvima i primenom IKT-a u nastavi. U školi se organizuje rad u sekcijama za zainteresovane učenike i učenice, naročito su na nivou grada angažovane pedijatrijska, geografska i novinarska sekcija koja vodi onlajn školski list.