EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA, BEOGRAD

Ugostiteljsko turistička škola osnovana je 1938. godine . Godine 1958. škola dobija hotel „Palas“ kao školsku radionicu. Osnovna delatnost škole je obrazovanje kadrova za ugostiteljsko-turističku struku.

Delatnost škole (teorijska, kabinetska i deo praktične nastave) odvija se u školskoj zgradi u Jug Bogdanovoj ulici br. 28 i u školskoj radionici u hotelu „Palas“ (praktična i blok nastava i profesionalna praksa). Po potrebi, praktična nastava realizuje se i u objektima ugostiteljsko-turističke privrede Beograda.

U školi se ostvaruju nastavni planovi i programi u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam za obrazovne profile:

-  u trogodišnjem trajanju tri obrazovna profila: konobar, kuvar i poslastičar;

- u četvorogodišnjem  trajanju tri obrazovna profila: turistički tehničar, ugostiteljski tehničar i kulinarski tehničar;

Za preko 75 godina svoga postojanja Ugostiteljsko turistička škola može se pohvaliti ostvarenim uspesima na brojnim takmičenjima u okviru struke. Rado učestvuje i na brojnim drugim takmičenjima, smotrama i festivalima.