EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

GIMNAZIJA „BRANKO RADIČEVIĆ“ , STARA PAZOVA

Gimnazija „Branko Radičević“ u Staroj Pazovi osnovana je septembra 1918. godine, pred sam kraj Prvog svetskog rata, a na inicijativu Vladimira K. Hurbana evangelističkog sveštenika, Jana Litavskog zemljoradnika i Jana Gombara šeširdžije. Bila je to privatna realna gimnazija.

Gimnazija je u više navrata obnavljana i to neposredno posle rata 1946. godine, a zatim i 1962. godine pod nazivom „25. maj“ sa sedištem u zgradi u Karađorđevoj ulici, kao gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, da bi se 1970. godine preselila u novu zgradu u ulici JNA (danas Svetosavska) u kojoj se i danas nalazi. Od 1990. godine, pa sve do danas, nosi ime našeg istaknutog pesnika Branka Radičevića.

Gimnazija „Branko Radičević“ je gimnazija opšteg smera, koja danas broji 415 đaka, 16 odeljenja i 42 profesora i profesorki. Učenici i učenice gimnazije učestvali su na brojnim takmičenjima gde su postizali izuzetne rezultate.