EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA, KRAGUJEVAC

Prva kragujevačka gimnazija je najstarija gimnazija u Srbiji na srpskom jeziku, osnovana 1833. godine.

Kada je prva generacija učenika i učenica završila gimnaziju osnovan je Licej kao viša skola, da bi gimnazijalci i gimnazijalke mogli da nastave školovanje. Kasnije se osniva visoka škola iz koje nastaje Beogradski univerzitet. Dakle, Prva kragujevačka gimnazija predstavlja klicu obrazovnog sistema u Srbiji.

Škola sada ima oko 1480 učenika i učenica i oko 100 profesora i profesorki. Najviše učenika i učenica je prirodno-matematičkog smera, zatim društveno-jezičkog smera i manji broj talentovanih učenika i učenica za matematiku, koji uče po programu Matematičke gimnazije u Beogradu. Učenici i učenice Prve kragujevačke gimnazije učestvuju na takmičenjima u znanju iz svih nastavnih predmeta i tu postižu veoma dobre rezultate. Veliki broj učenika i učenica osvaja nagrade na republičkom i saveznom nivou, a neki učenici i učenice su učestvovali u ekipama koje su predstavljale našu zemlju na internacionalnim takmičenjima. Ponoseći se svojom tradicijom, obaveza ove škole je da ugled koji je sticala preko generacija svojih đaka i profesora i profesorki, čuva i podiže, školujući buduće intelektualce.