EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL“ , NOVI SAD

Prvi čas prve generacije u Medicinskoj školi „7. april“ održan je 1946. godine i na njemu je prisustvovalo 40 učenica.

Od 1948. godine Srednja medicinska škola se pormira od dve škole – Državne škole za medicinske tehničare i Državne škole za više medicinske laborante. U peridu od 1947. do 2003. godine školu je završilo skoro 15 000 redovnih i oko 1800 vanrednih učenika i učenica.

Danas ova škola, koja je jedna od najvećih medicinskih škola u Srbji ima 50 odeljenja, po deset u svakom razredu, od kojih je jedno na mađarskom jeziku.

Škola ima i širok spektar vannastavnih aktivnosti koje su organizovane kroz rad sekcija – dramske, literarne, novinarske, biohemijske, sekcije zdravstvenog vaspitanja i mnoge druge.

Škola ima za cilj da stručnom nastavom kroz redovne i vannastavne aktivnosti podstakne razvoj učenika i učenica i profesora i profesorki.

U projekat „Ako imaš šta da kažeš – reci“ škola se uključila sa idejom da kreira portal za mlade. Ovaj portal namenjen je povezivanju kako učenika i učenica međusobno, ali i njihovo informisanje o dešavnju iz okoline čime se jača medijska pismenost među mladima.