EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA, BEČEJ

Ekonomsko trgovinska škola u Bečeju vuče korene od Državno – trgovačke akademije koja je osnovana 1948. godine, kao četvrta škola tog tipa u Bačkoj.

Škola od 1951. godine dobija zgradu koju i danas koristi. Interesantno je da je ova zgrada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kao objekat od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja.

Od osnivanja do danas kroz školu su prošle hiljade učenika i učenica i stotine predavača i predavačica, a školu danas pohađa oko 850 učenika i učenica koji nastavu slušaju na srpskom i mađarskom jeziku.

Škola ima četvorogodišnje obrazovne profile poslovni administrator, finansijski adminstrator, službenik u osiguranju i ekonomski tehničar, a postoje i trogodišnji obrazovni profili za trgovce, kuvare, konobare i poslastičare.

Učenici i učenice ove škole su se u kampanju o medjskoj pismenosti uključili sa željom da kreiraju video klip „Reklamologija za početnike“. Oni su putem video klipa prikazali metode i tehnike za uočavanje marketinških strategija i dekodiranje marketinških poruka.