EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

EKONOMSKA ŠKOLA, ČAČAK

Ekonomska škola u Čačku počela je sa radom 1948. godine sa zvaničnim nazivom Državna trgovačka akademija. U narednom periodu nekoliko puta je menjala naziv i obrazovne programe, da bi od 2004. godine uvela nove obrazovne profile.

Od 2004. godine počelo je uvođenje novih obrazovnih profila, pa su tako u narednim godinama uvedeni ogledni profili finansijski administrator, bankarski službenik, službenik osiguranja, komercijalista, od kojih su neki vremenom promenili status iz oglednog u redovan nastavni profil.

Ekonomska škola u Čačku se već 60 godina trudi da sačuva tradiciju, ali shvata i da su promene imperativ, a u kompromisu između ta dva leži njen uspeh o čemu svedoči podatak da je od 465 škola u Srbiji Ekonomska škola na 21. mestu po broju želja.

U školi postoji 4 sekcije: dramska, geografska, sekcija Virtuelna privreda“ i sekcija Poslovni bonton, a u okviru vannsatavnih aktivnosti neretko se organizuju i posete drugim školama, obrazovnim događajima i institucijama.

Učenici Ekonomske škole su u okiru kampanje o medijskoj pismenosti „Ako imaš šta da kažeš – reci“ učestvovali sa idejom da digitalne vesti u vezi sa dešavanjima u školi budu prezentovane i u novom formatu – na TV ekrannu u holu škole.