EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA, PARAĆIN

Ekonomsko trgovinska škola u Paraćinu nastala je od dve škole Ekonomske i Škole za KV radnike koje su osnovane 1955. godine. Misija škole je podsticanje učenika i učenica na razvijanje ključnih kompetencija kao i na usavršavanje komunikacije i timskog rada.

Škola ima ukupno pet smerova (jedan trogodišnji i četiri četvorogodišnja), a to su: ekonomski tehničar, komercijalista, službenik u bankarstvu i osiguranju, turistički tehničar i kuvar.

Nastava se odvija u učionicama i kabinetima koji su opremljeni kvalitetnom opremom, što ilustruje činjenica da kabinet za informatiku ima 25 računara.

Preko svoje novinarske sekcije, Ekonomsko-trgovinska škola Paraćin se priključila projektu medijske pismenosti. Oni su kao svoj cilj naveli promovisanje svoje škole kao ustanove i posebno istakli želju da je prikažu u najboljem svetlu i tako privuku ljude da se za nju zainteresuju. Uz pomoć predavača i predavačica, đaci ove srednje škole kreiraće promotivni video o svojoj školi. Svoju školu žele da predstave na zabavan i informativan način.