EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Škole partneri

KARLOVAČKA GIMNAZIJA, SREMSKI KARLOVCI

Karlovačka gimnazija je najstarija srpska škola, osnovana 1971. godine u Sremskim Karlovcima na inicijativu mitropolita Stevana Stratimirovića i trgovca Dimitrija Atanasijevića Sabova koji su bili  glavni finansijeri izgradnje škole.

Gimnazija je počela sa radom 1. novembra 1791. godine i tada je imala četiri niža i dva viša razreda. Nastava se odvijala na latinskom jeziku, a učili su se predmeti kao što su istorija, nemački, geografija, antropologija, prorodne nauke itd.

Današnja zgrada sagrađena je 1891. godine po zamisli mađarskog arihekte Juliusa Partoša i u to doba je smatrana najreprezentativnijom srpskom građevinom u Vojvodini. Škola ima vrednu biblioteku.

Danas je ova škola filološka gimnazija i u njoj postoje dva smera, a to su klasični jezici i savremeni jezici.

Učenici i učenice Karlovačke gimnazije su se u kampanju o medijskoj pismenosti „Ako imaš pta da kažeš - reci“ uključili sa idejom da razviju veb sajt na kojem će biti prezentovani sadržaji školskog časopisa „Branko“ kao i drugi aktuelni sadržaji koji bi učenicima i učenicama Gimnazije i budućim učenicima i učenicama škole omogućili bolju dostupnost informacija. U realizaiji ove zamisli učenicima i učenicama su pomogli profesori i profesorke, ali i eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti medija. Kako bi stekli što više praktičnih znanja koja im mogu pomoći u sprovođenju ideje, učenici i učenice Karlovačke gimnazije posetili su i jedan novosadski radio.