Prijava za pojedince

Ovde se prijavljuju individualni radovi u kategoriji literarni ili novinarski rad.

Prijavi se ovde!

Prijava za timove

Ovde se šalju prijave za timove u kategorijama: foto, video i multimedijalna forma.

Prijavi se ovde!