EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija
Nagrađeni radovi

TEHNovine

TEHNovine učenica i učenika Tehničke škole iz Uba, imaju za cilj upoznavanje učenika/ca i njihovih profesora/ki sa vrednostima EU, prikazivanjem najaktuelnijih događaja iz sveta evropske kulture i umetnosti, uz povezivanje sa lokalnim temama i problemima. Ovo je ujedno i prvi broj školskih novina, koje škola do sada nije imala.