EVROPSKI
DNEVNIK
Publikacija

Konkurs

Nakon uspešno završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru Evropskog dnevnika Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji poziva vas, srednjoškolce da se prijavite na novi nagradni konkurs sa kreativnim i inovativnim radovima! 

Ovogodišnje teme nagradnog konkursa su teme obrađene u publikaciji „Evropski dnevnik 2018/2019“ i to:

• EU i ja;

• EU i Srbija;

• Čuvajmo našu životnu sredinu;

• Zdravi stilovi života;

• Aktivno građanstvo;

• Prevencija nasilja.

Publikacija „Evropski dnevnik 2018/2019“ ima za cilj olakšano informisanje o Evropskoj uniji, njenim vrednostima i mogućnostima koje pruža mladima. Neke od tema koje su obuhvaćene publikacijom jesu odnos Srbije i EU, dalji nastavak obrazovanja u EU, preduzetništvo, prava i odgovornosti, održivi razvoj, kao i zdravlje i bezbednost građana i građanki. Ovaj informativni vodič osim učenicima i učenicama namenjen je i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo.

Učešće na konkursu podrazumeva DVE VRSTE RADOVA i ČETIRI KATEGORIJE:

KATEGORIJE

1. Literarni radovi (pesme, priče, vest, članak);

2. Likovni radovi;

3. Foto reportaže ili foto-radovi;

4. Multimedijalne forme (audio i video radovi dužine do 5 minuta, strip, prezentacije, internet stranice, aplikacije, igrice, audio i video animacije ili kombinacije dve ili više od navedenih formi).

 

VRSTA RADOVA

1. Individualni radovi;

2. Grupni radovi.

Individualni radovi se podnose u kategorijama: literarni, likovni radovi i foto reportaže i foto-radovi.

Grupni radovi se podnose isključivo u kategoriji multimedijalne forme.

Učešće na konkursu je moguće kroz više kategorija učesnika:

1. Pojedinačno sa radom, u jednoj od predviđenih kategorija;

2. Grupa učenika iz iste srednje škole, koju učenici mogu da formiraju sa namerom učešća u takmičenju, a da nije na bilo koji način deo nekog formalnog školskog udruženja/sekcije;

3. Srednja škola (kao celina ili njena literarna,foto i audio- video sekcija). 

Jedan tim odnosno učenik ili učenica ima priliku da konkuriše sa po jednim radom u svakoj kategoriji, ali može osvojiti nagradu samo jednom odnosno u jednoj kategoriji.

Svaki rad bilo individualni ili timski mora pored učenika i/ili učenice da bude delo i mentora/mentorke odnosno nastavnika/nastavnice iz iste srednje škole.

*** Rad koji se podnosi timski treba da podnese tim koji je neophodno da čini minimum tri učenika/učenice iz iste srednje škole. U slučaju osvajanja nagrade, tim koji ima više od tri člana, nominuje troje predstavnika za nagradno putovanje.

*** Učenici koji su nagrađivani u prethodnom ciklusu nagradnog konkursa (2017/18) nemaju pravo učešća na ovom konkursu, a škole kao i mentori koji su učestvovali u prethodnim ciklusima mogu prijaviti učešće drugih učesnika ili timova.


Nagrada


Ukupno će biti nagrađeno 12 radova

U literarnoj kategoriji će biti nagrađena po 3 pobednička rada.
U likovnoj kategoriji će biti nagrađena po 3 pobednička rada.
U kategoriji foto reportaže ili foto-radovi će biti nagrađena po 3 pobednička rada.
U kategoriji video i multimedijalne forme će biti nagrađena po 3 pobednička rada.

U slučaju nedovoljnog broja radova u jednoj kategoriji, Delegacija EU u Srbiji zadržava pravo da dodeli više nagrada u drugoj kategoriji.

Pobednici će imati jedinstvenu priliku da u maju mesecu krenu na sedmodnevno putovanje u jednu ili više zemalja EU.

Mentori pobedničkih timova (jedan mentor po učeniku/timu) će takođe putovati zajedno sa učenicima.

 

Slanje radova


ROK ZA DOSTAVLjANjE RADOVA JE 21. FEBRUAR 2019. GODINE DO 15 ČASOVA. RADOVI PRISTIGLI NAKON ISTEKA ROKA NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANjE.

Svi radovi se podnose isključivo elektronskim putem, na sajtu www.evropskidnevnik.rs osim likovnih radova koji treba da se dostave na sledeću adresu sa prijavnim formularom:

EU INFO CENTAR

Za konkurs Evropski Dnevnik 2018/2019

Kralja Milana 7

11000 Beograd

Za prijavu na konkurs, uz rad morate popuniti i prijavni formular, koji je dostupan na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

 

Evaluacija radova


Uputstvo za podnošenje radova na nagradni konkurs u kom su detaljnije pojašnjene kategorije u okviru kojih se podnose radovi, same teme konkursa, kao i uloga mentora/mentorke možete pronaći OVDE.

Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a rezultati takmičenja će biti objavljeni u martu mesecu 2019. godine na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Nagrađene radove sa prethodnih konkursa u okviru projekta Evropski dnevnik možete pogledati na sajtu www.evropskidnevnik.rs.

Ukoliko imate nekih pitanja, možete ih poslati imejlom na evropskidnevnik@euinfo.rs ili pogledati da li se odgovor na vaše pitanje nalazi u okviru stranice sa pitanjima i odgovorima OVDE.